BACK OVERVIEW
INFO

personal 
Osterbrunch, Essen 2022
Marmeladen Falle, Sion 2022


commercial 
Performance Artist Melanie Geldner, 2022
 Meret, Graduation Class Physical Theatre, 2023 
 Belendjwa, Graduation Class Physical Theatre, 2023 
Graduation Class Physical Theatre, 2023 
Lynn Helen Kuhfuss, 2022
Lynn Helen Kuhfuss, 2022